NV Ghekiere Daniël

VLASKLODDEN • VERHUUR/OPSLAG • BINDDRAAD • BOOMHARNASSEN
FlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiereFlaxghekiere
Activiteiten Activiteiten
Activiteiten Activiteiten

Activiteiten


Onze hoofdactiviteit is: zwingelen van vlasklodden voor zowel kaarderij, affinage als spinnerij.
Jaarcapaciteit afgewerkte vlasklodden ca. 1500 ton.

Daarnaast hebben wij ook nog nevenactiviteiten:
  • Aan- en verkoop van halflange en korte vezels.
  • Verhandelen, laden, lossen, zwingelen en stockeren van vlasvezels voor derden, alsook verhuur van gehele of gedeeltelijke bedrijfsgebouwen.
  • Verkoop van korte vlasvezels aan konijnenkwekers voor in de nestkasten.
  • Leveren van vlaslemen aan de vezelplaten industrie, voor o.a. het maken van brandwerende deuren, panelen voor dakelementen, panelen voor de meubelindustrie,...
  • Leveren van vlaslemen als strooisel voor paardenstallen, verpakt in zakken van +/- 20 kg.
  • Fabriceren en toeleveren van korte vlasvezels voor de papierindustrie, o.a. bestemd voor het maken van sigarettenpapier, dollarbiljetten, speciaal briefpapier, ...
  • Wij kunnen eveneens andere natuurvezels aanbieden en/of verwerken zoals hennep, kenaf, abaca, jute, ...
  • Samenwerking met composieten- en vliesindustrie (non-wovens) voor de autoindustrie of isolatiewereld.